Informacje ogólne

 W ramach PROJEKTU rozpatrywane są następujace obszary:

1. Warunki dostawy energii elektrycznej w miejscu przyłączenia planowanej elektrowni hybrydowej - jakość napięcia i kompensacja mocy biernej

2. Projekt i wykonanie systemu akwizycji parametrów energetycznych wiatru i słońca, umożliwiającego opracowanie atlasu wiatru dla obszarów inwestycyjnych oraz weryfikacja estymacji ilości energii pozyskanej z wiatru i słońca na podstawie pomiarów ich parametrów energetycznych

3. Fotowoltaika

4. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obiektów hybrydowych w kontekście wdrożenia wyników prac badawczych projektu

 

Celem niniejszego projektu jest wykonanie prac badawczych ukierunkowanych na wytworzenia grupy rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających wysokosprawną produkcję energii elektrycznej na bazie elektrowni hybrydowej.  Do celów szczegółowych należy zaliczyć:

  • Porównawczą analizę techniczno-ekonomiczną różnych układów nadążnej kompensacji mocy biernej elektrowni hybrydowej, wykonanie modelu takiego kompensatora w skali laboratoryjnej i aplikacja praktyczna wybranych rozwiązań - Partner Biznesowy, w ramach wkładu własnego, wykona kompensator eksperymentalny, na bazie którego będą prowadzone dalsze prace badawcze.
  • Opracowanie algorytmów sterowania umożliwiajacych, prócz nadążnej kompensacji mocy biernej, także filtrację harmonicznych prądu oraz częściową stabilizację napięcia. Algorytmy będą mogły być zastosowane w kompensatorach o różnych mocach znamionowych.
  • Opracowanie dedykowanego systemu akwizycji parametrów energetycznych wiatru i słońca jako składnika wspomagającego systemy sterowania, a także systemu monitorowania jakości dostawy energii w miejscu przyłączenia elektrowni. System monitorowania będzie posiadał możliwość oceny indywidualnej emisji elektrowni, a także wskazywał lokalizację dominującego źródła zaburzenia: po stronie operatora lub po stronie elektrowni. W przypadku, gdy w miejscu przyłączenia elektrowni instalowany będzie kompensator, układ monitorujący jakość napięcia będzie także wypracowywał sygnały sterujące dla kompensatora.
  • Predykcję produkcji energii w oparciu o zebrane pomiary środowiskowe. Opracowanie struktury sprzętowej i algorytmów wspomagających sterowanie i wizualizację pracy skojarzonych źródeł energii, na podstawie wyników prac pomiarowych i symulacyjnych.
  • Opracowanie koncepcji oraz wykonanie innowacyjnych paneli fotowoltaicznych o zmniejszonej masie, ulepszonych właściwościach optycznych i z funkcją automatycznego usuwania śniegu i lodu.

Powyższe cele zostana osiągniete przez ścisłą kooperację Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z partnerem przemysłowym WindLipie Sp. z o.o. S.K. oraz przy wyorzystaniu ogromnego potencjału technologicznego Partnera, który udostępni do badań i testów posiadane obiekty o dużej i średniej mocy od 0,8MW do 7,5MW. 

Projekt umożliwi budowę pierwszego w Polsce obiektu hybrydowego produkującego energię elektryczną w oparciu o źródła odnawialne.